แชร์

สมัครสมาชิกออนไลน์

แชร์ใบสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
รหัสประจำตัวประชาชน *
อีเมล *
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร *
ชื่อสถานที่ *
ห้องชั้น *
เลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *
ถนน *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน *
มือถือ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
แฟ็กซ์ *
สถานภาพ * :
ชื่อ - สกุล คู่สมรส(ถ้ามี)
ผู้รับผลประโยชน์ (ประกันอุบัติเหตุของผู้สมัคร)
ข้อมูลธนาคาร
บัญชีธนาคาร *
สาขา *
เลขที่บัญชี *
ชื่อบัญชี *
ประเภทบัญชี * :
ปัจจุบันประกอบอาชีพ
ข้อมูลใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
บัตรนายหน้า :
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
วันหมดอายุ
หลักฐานการสมัคร (รองรับไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf เท่านั้น)
สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *

หลักฐานการชำระค่าสมัคร (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *
ผู้แนะนำ
มีผู้แนะนำ :
ชื่อ
รหัสสมาชิก
ระดับ

VTR ชุดพิเศษ
ที่บอกเล่าเรื่องของศรีกรุงโบรคเกอร์
จากก้าวเล็ก ๆ ของคุณศรีกรุง อรุณสวัสดี
สู่การเติบโตจนถึงทุกวันนี้
บริษัทต้องผ่านอะไรมาบ้าง
และวิสัยทัศน์รวมไปถึงพันธกิจที่บริษัท
มุ่งมั่นทำเพื่อทุกคนคืออะไร

ประโยชน์ของบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
โดย เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี
ความแตกต่างระหว่างบัตรนายหน้า
และบัตรตัวแทนที่หลายท่านแยกไม่ออก
ว่าต่างกันอย่างไรและข้อดีของนักขายมืออาชีพ
ที่มีบัตรนายหน้า ดีอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

MGM ทำงานยังไงและง่ายแค่ไหน
ศรีกรุงโบรคเกอร์ แผนการตลาด MGM
คือ แผนการตลาด โดยให้ส่วนลดสินค้า
ประกันวินาศภัย โดยการชวนสมัครสมาชิกกับ
ศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกจะได้รับส่วนลด
เบี้ยประกันภัย ทุกชนิดมากกว่า 35 บริษัทชั้นนำ

สมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ศรีกรุง
ได้รับอะไรบ้าง เฮียศรีกรุง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1. สมัครสมาชิก แค่สมัคร 200 บาท
ก็ได้ส่วนลดเบี้ยประกันรถทุกคันในครอบครัว
เพียงแนะนำคนสมัครต่อ
ก็รับรายได้1 และได้เบี้ยถูก
2. มาศึกษางานขายและสอบบัตรนายหน้า
เพื่อเข้าสู่อาชีพรับคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น